Keramický pisoár

Technický nákres [PDF] Montážní návod [PDF] Pisoár Jika KORINT - katalogový list (ceny uvedené v katalogu nejsou směrodatné!) [PDF] Zpět na produkt